Hvordan bruke boka

Ønsker du å få en oversikt over hva som er mine begrunnelser for å anbefale den maten jeg gjør, så er det mest hensiktsmessig å begynne med begynnelsen og lese gjennom Del 1 og Del 2 først.

Men er du mest opptatt av de konkrete oppskriftene, er det ikke noe i veien for at du kan gå rett til Del 3, «Den Gule Kokeboka» for å få konkrete forslag og tips.

Alle oppskriftene har et grønt avsnitt. Der er det kort forklart hvorfor de ulike ingrediensene er bra for tarmen og fordøyelsen forøvrig. Det er sidehenvisninger til den eller de sidene der du finner mer om ingrediensene, slik at det går an å sette seg bedre inn i de forskjellige temaene uten å ha lest alt i Del 2 på forhånd.

De fleste oppskriftene har også noen linjer i kursiv. Der er det tips til ulike endringer av oppskriftene for variasjon og bruk av fantasi. De fleste oppskriftene har også alternativer til ingredienser som er FODMAP.

Kapittelet om fordøyelsesproblemer i Del 4, er en gjennomgang av det jeg har erfart og det jeg har greid å finne av teori, tips og råd i forhold til hva som er årsaker og hva som kan gjøres med en slitsom og irritabel tarm og generelt dårlig fordøyelse. Det er viktig å få avkreftet eventuelle mistanker om alvorlige tarmsykdommer som inflammatoriske tarmsykdommer og kreft dersom du har store plager. Men har du fått bekreftet at du ikke har noen alvorlig tarmlidelse hos legen, er det mye du kan gjøre for å bli bedre. Du kan selvfølgelig prøve de rådene og tipsene som er i Del 4 på egenhånd. Men jeg vil anbefale at du oppsøker en terapeut som kan noe om dette, slik at du slipper fomle alene om du har store problemer. Mange utøvere av alternativ medisin har en helhetlig forståelse av kropp og helse og de problemstillingene som blir tatt opp i dette kapittelet. Leger som arbeider med funksjonell medisin, er også et godt alternativ.