TARMBAKTERIENE, IMMUNSYSTEMET, COVID-19 OG VAKSINENE.

Dette innlegget er opprinnelig fra 21.01.2021. Det har ved en feiltagelse blitt fjernet fra siden min. Men nå legger jeg det altså tilbake – selv om rekkefølgen på innleggene da blir feil.

Det er «moro» å lese nå at jeg for ett år siden skrev at:

..»Vaksinen kan beskytte deg mot Covid-19, men det er ingen godkjente vaksiner som forebygger COVID-19….»

…..»I tillegg kan vi lese at Moderna-vaksinen er virksom i minst 14 dager og Pfizer i to måneder. Og at ingen kan si noe om hvor lenge vaksinene varer eller om bivirkninger ut over dette. Varigheten av en eventuell virkning er med andre ord ikke klarlagt. Og igjen: Ingen vet noe om langtidsbivirkningene!«…….

«Det er usikkerhet om vaksinen bare fører til at den som blir vaksinert selv ikke blir så syk av Covid-19, men likevel kan smitte andre. Helseministeren har uttalt i flere nyhetssendinger at dette er usikkert. Vi vet at friske som er smittet, kan smitte andre selv om de ikke har noen symptomer, de er asymptomatiske. Hva om det er slik at de vaksinerte også smitter andre? Da hjelper det ikke på smittespredningen å vaksinere!...

Ja, det var litt av det som står lenger ned. Og innlegget fra 21.01.2021 er altså som følger:

Finnes det sammenhenger og i tilfelle hvilke? Og bør alle ta vaksinen?

Som forfatter av «Takk for maten»-bøkene, vil jeg hevde at det her er klare sammenhenger og viktige ting å tenke overJeg søker kunnskap for å kunne ta valg om vaksinering og vil her dele informasjon og tanker med dere. 

image.jpeg (275×183)

Jeg har dokumentert i bøkene mine at maten vi spiser er viktig for sammensetningen av tarmbakteriene/mikrobiomet, tarmhelsa og immunforsvaret. Nå kan du finne en artikkel om en sannsynlig sammenhengen mellom hvor syk du blir av Covid og dine tarmbakterier på forskning.no. Artikkelen forteller at det begynner å komme mye dokumentasjon på at fordøyelsessystemet vårt også er involvert ved Covid-19-sykdom – for eksempel at covid-19-pasienter har en annen/endret tarmbakterietarmflora i forhold til friske. «Immunsystemet spiller en viktig rolle for forløpet av covid-19. Alvorlige sykdomsforløp skyldes ofte en overreaksjon i immunforsvaret»

Covid-19 virus kan resultere i mange ulike tilstander; fra en tilstand helt uten symptomer til død. Da tenker jeg at det er viktig å ha en god konstitusjon med et sterkt immunforsvar. Det er altså ikke årsaken (viruset), men hvordan våre kropper håndterer belastningen som avgjør hvilken tilstand den enkelte av oss kommer i. Slik er det jo alltid og det er egentlig ingen nyhet, bare en refleksjon. Men når vi vet hvor viktig mikrobiomet er for immunsystemet, vil jeg anse det som enda viktigere enn tidligere å spise slik at du får best mulig tarmbakterieflora.

Allerede i 2012 var det mye forskning som viste at variert mat med mye fiber gav bedre tarmflora, og dermed bedre immunsystem. Denne undersøkelsen fra Irland er særlig interessant i denne sammenheng fordi den viser at tarmfloraen og immunsystemet til eldre på sykehjem, er dårligere enn hos de som spiser mer variert mat med mer fiber. Og det er ingen nyhet at det er eldre på sykehjem som er mest utsatt i denne epidemien.

Studier på mus har også vist at tarmfloraen kan være med på å utløse autoimmun sykdom, der immunsystemet går til angrep på kroppen. Det blir en overreaksjon i immunsystemet som også vitner om ubalansert tarmflora.

Så da kommer jeg til min tanke og mitt spørsmål nummer 1: Det sies at en av bivirkningene ved Covid-19-vaksinen kan være økt grad av autoimmunitet. Kan det være en fare for mange?

En vanlig vaksinasjonsmetode er å tilføre kroppen små mengder (ukjente) antigener slik at man stimulerer kroppen til å produsere motvirkende antistoffer. Disse Covid-19-vaksinene er slik jeg har forstått det, en annen type vaksine der man ved hjelp av nanoteknologi skal sette gener inn i våre celler for å produsere Coronaprotein – som så skal trigge en immunrespons.

Sanna Edin, en svensk immunolog har skrevet et åpent brev til Stefan Löfven och Johan Carlson der hun stiller mange viktige spørsmål – blant annet om økt autoimmunitet. Hun fastslår at ingen vet noe om langtidsvirkninger da det ikke finnes sikkerhetstester eller langtidsstudier. Hun omtaler vaksinen som genmanipulasjon, noe som har vært forbudt inntil nå, og spør herr Löfven og Carlson hvordan de kan tillate dette. Immunforsvaret har stort potensiale og kan bli meget farlig om det rettes mot eget vev (som er definisjon av autoimmun sykdom). Jeg siterer: «Det finns ett begrepp ”förstärkning av sjukdomen på grund av patogen priming” och det är vad Coronaprotinerna kan göra».

Nå vet vi at gamle, svake mennesker allerede har dødd etter vaksinering i Norge. Er årsaken at de ikke har tålt overaktiveringen fra immunsystemet? De er gamle og svake, men i følge Sanna Edin kan denne reaksjonen i immunsystemet også skje hos alle slik at autoimmun sykdom utvikles/forsterkes. Dette vet ingen fordi det som sagt ikke finnes langtidsstudier.

Og det er også meget betenkelig det hun sier om at når vi først har fått denne m(essenger)RNA vaksinen inn i kroppen, kan det ikke endres. Det kan ikke gjøres ugjort, og det kan overføres til neste generasjon. Burde vi ikke hatt et mer sikkert svar her før en massevaksinering igangsettes??

Mitt spørsmål nummer 2: Er det riktig at Covid-19-vaksinen kan føre til sterilitet?

I følge blant annet den amerikanske legen og forskeren Simone Gold, som er en av legene i American Frontline Doctors (AFLDS), kan dette skje fordi du får en varig genetisk endring av ditt DNA som kan påvirke placenta (morkaken) og føre til sterilitet.

Hun anbefaler derfor ingen i fertil alder til å ta vaksinen. Hun understreker at hun ikke er vaksinemotstander, men at hun ser på denne vaksinen som eksperimentell og at faren for sterilitet IKKE er motbevist. Hun understreker at det er viktig for alle å vite om denne faren for sterilitet er til stede eller ikke før massevaksinering av kvinner i fertil alder – og at man ikke vet det svaret før det har gått mye lengere tid. Ut i fra dette er det min mening at helsemyndighetene burde informert om dette før de setter i gang vaksinering av helsearbeidere som ofte er kvinner i fertil alder.

Mitt spørsmål nummer 3: Er det andre bivirkninger av vaksinene?

Det er Moderna and Pfizer sine vaksiner vi nå har i Norge i all hovedsak. Hva vet vi om bivirkningene for de som har blitt vaksinert med disse vaksinene?

I følge journalisten Sherryl Attkisson har legemiddelindustrien selv meldt at 5,052, dvs 2.3% av de som har mottatt vaksinen (pr. 18.12.2020), har rapportert bivirkninger som er så alvorlige at de ikke var i stand til å utføre normale daglige aktiviteter, ikke i stand til å arbeide og at de måtte ha hjelp av en lege eller annen helsearbeider.

Bivirkningene meldt for Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine  var blant annet i følge Attkisson for de over 16 år følgende: 62,9% fikk fatigue – utmattelse, 55,1% fikk hodepine, 38,3 % muskelsmerter, 23,6 % leddsmerter og 14,2 % fikk feber. Hun oppgir at opplysningene er hentet i dette dokumentet fra U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Når det gjelder de meldte bivirkningene for Moderna sin vaksine i studier for de over 18 år, var tallene fra FDA høyere: 70% fikk fatigue – utmattelse, 64% fikk hodepine, 46,4% fikk athralgia som er smerter i ett eller flere ledd (muskelsmerter ikke oppgitt) og 15,5 % fikk feber. Les rapporten fra FAD her:

Det mest interessante fra FDA er kanskje opplysningene om at vaksinen «The Moderna COVID-19 Vaccine is a vaccine and may prevent you from getting COVID-19. There is no U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved vaccine to prevent COVID-19». Med andre ord: Vaksinen kan beskytte deg mot Covid-19, men det er ingen godkjente vaksiner som forebygger COVID-19.

I tillegg kan vi lese at Moderna-vaksinen er virksom i minst 14 dager og Pfizer i to måneder. Og at ingen kan si noe om hvor lenge vaksinene varer eller om bivirkninger ut over dette. Varigheten av en eventuell virkning er med andre ord ikke klarlagt. Og igjen: Ingen vet noe om langtidsbivirkningene!

Mitt spørsmål nummer 4: Hvor mange kan få alvorlige bivirkninger i Norge?

Om vi skal beregne hvor mange over 16 år som vil bli så syke at de vil trenge hjelp fra helsevesenet – dersom bivirkningene blir slik som i USA- så er det nyttig å lese befolkningsstatistikken på ssb. Det var 4 374 045 personer over 16 år i Norge pr 1.1.2021. 2,3% av det blir ifølge min kalkulator 100603 personer. Det vil altså bli over 100000 som blir alvorlig syke – og et stort antall i tillegg til det som får fra milde til ganske alvorlige symptomer.

Og hva om det blir mange som får utløst autoimmun sykdom i tillegg? Regnestykket for denne belastingen på den norske befolkningen kan bli enorm. Men vi vet ikke. Men er dette fornuftig «helseforsikring»?

Mitt spørsmål nummer 5:Er dette en eksperimentell vaksine som er hasteutviklet, og hvem er ansvarlig for konsekvensene?

Vanligvis tar det 8-10 år å utvikle en vaksine. Men nå hastet det! Du skal vite at de som har utviklet vaksinen ikke kan bli stilt til ansvar om folk blir syke av den. Ja, du leser riktig. Ansvarsfrihet var en forutsetning for at de skulle utvikle vaksinen så raskt. Dette dokumenteres av både Sanna Edin og Simone Gold. Vaksineprodusentene vil altså tjene milliarder av dollar på vaksinene, men de har ikke noe ansvar om folk blir syke. Vil du være med på dette eksperimentet?

Mitt spørsmål nummer 6: Må vi alle ta vaksinen for å hindre smittespredning og verne om de med svak helse?

Jeg leser jo at vi ikke vet om denne vaksinen hindrer smittespredning.

Det er usikkerhet om vaksinen bare fører til at den som blir vaksinert selv ikke blir så syk av Covid-19, men likevel kan smitte andre. Helseministeren har uttalt i flere nyhetssendinger at dette er usikkert. Vi vet at friske som er smittet, kan smitte andre selv om de ikke har noen symptomer, de er asymptomatiske. Hva om det er slik at de vaksinerte også smitter andre? Da hjelper det ikke på smittespredningen å vaksinere!

Denne usikkerheten bør være kjent for alle da det har blitt sagt flere ganger. Men jeg undres over at forsikringen om at vi får livene våre tilbake om mange nok lar seg vaksinere, blir signalisert så mye sterkere! Ja, vi vil jo så gjerne tro at vi får friheten tilbake! Men kommer virkeligheten til å bli slik? Det vet vi heller ikke. Om de vaksinerte fortsetter å smitte andre, vil det da skje? Og hva er da hensikten med å vaksinere –  helsepersonell for eksempel – som er friske og sterke og etter all sannsynlighet selv ikke vil bli alvorlig syke?

Mitt spørmål nummer 7: Kan vi velge om vi vil ta vaksinen eller ikke?

JA, vi kan velge. Det finnes ikke noen hjemmel i loven til å vedta tvangsvaksinering med en vaksine som per. definisjon er å regne som eksperimentell. Vaksinene mot COVID-19 får ikke noen endelig godkjenning før obervasjonsstudiene er fullendt, og det er først om 2 år.

Dette blir dokumentert i blant annet denne videoen som du også finner på FB-siden til «Foreningen for Fritt Vaksinevalg – Min kropp, Mitt samtykke». (Om du er interessert i nøktern og saklig informasjon om dette temaet, er FB-siden til Fritt Vaksinevalg å anbefale!)

Helseminister Bent Høie var også tydelig på at det er frivillig å ta vaksinen i nyhetssendingene på NRK mandag 18.1. 

Mitt siste spørsmål nummer 8: Når så mange ting «ikke henger på greip», hva er det som ligger bak?

Jeg vil her sitere Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum:

«Å få kontroll med smittesituasjonen er prisverdig, men uoppnåelig.

Nå håper man på vaksinen. De første partier er allerede ankommet. Men all vaksine har sin risiko. Vi så det for noen år siden da vi hadde svineinfluensaen. Ganske mange ble den gang vaksinert, med en vaksine som var uprøvet-  resultatet? Ganske mange barn og unge fikk i lang tid etterpå problemer. Nå dreier det seg også om en ganske ny og uprøvet vaksine.

Å få kontroll med smittesituasjonen er prisverdig, men uoppnåelig. Viruset smitter, enten man beskytter seg eller ikke. Vi må kort og godt leve med å bli influensa-smittet, og helst om vinteren. Jeg holder meg derfor til teorien om at det hele dreier seg om en gigantisk sammensvergelse av pengemenn, leger, vaksineprodusenter og journalister.»

Et viktig spørsmål til dette  – er Nerdrums utsagn konspirasjonstreorier?

Jeg opplever at om jeg sier noe lignende eller stiller spørsmål om noe man ikke tar opp i norske medier, så er det «konspirasjonsteorier». Hvorfor har det blitt slik?

Jeg synes at alle skal sette seg ordentlig inn i saker og ting før de uttaler seg negativt til det andre kommer med. Og jeg diskuter gjerne det jeg skriver i denne artikkelen med deg. Men jeg forutsetter da at du har lest gjennom den dokumentasjonen du finner her. Skal vi diskutere, må det være på et faglig og saklig nivå. Det vi mener og tror på grunn av ønsker og angst, er ikke alltid like saklig.

Et skremmende eksempel:

Geelmuyden uttalte seg for eksempel i VG forrige uke der han siterte Doshi som er en av redaktørene i British Medical Journal.

Doshi uttaler at forsøkene bak vaksinen er manipulert for at effekten skulle framstå som maksimal. At det ikke er tilfelle at vaksinen gir inntil 95 prosent beskyttelse slik media har skrevet, men at det kan være så lavt som nede på 19 % – mens kravet for å få noe godkjent i EU er minimum 50%.

Ved å referere dette har Geelmuyden fått masse pepper. Det kan ikke være slik! Ikke skyt på de som sier ting du ikke liker/ikke ønsker å høre, men finn sannheten selv. Vi bør alle søke informasjon og ikke blindt følge «flokken».

Så spørsmålet er vel om Doshi har rett, det lurer også jeg på! Men å la dette gå ut over informanten Geelmuyden fører bare til taushet og frykt for å gi ut informasjon som mediene velger å utelukke (av en eller annen grunn). Jeg på min side er glad for all type informasjon, men må selv ta ansvar og velge hva jeg tar til meg, hva jeg sprer videre og hva jeg forkaster.

Jeg synes også at vi alle bør vurdere det folk sier og skriver uten å la hvem de er, være avgjørende. Dette sier jeg fordi jeg selv fikk bakoversveis av å se på Simone Gold sin nettside at hun er sterk Trumph-tilhenger. Når jeg så det, da ble jeg i tvil om jeg kunne stole på det hun sa. Men jeg hørte og leste mer, og som du ser, så har jeg brukt hennes dokumentasjon. Hun er utrolig kunnskapsrik – uavhengig av politisk ståsted.

Jeg vil sitere professor Tore Midtvedt da han ville skrive forordet til min første bok: «Det spiller ingen rolle hvem du er, hvilke politiske farge du har eller om du er rørlegger eller professor i medisin. Det er det du sier og dokumentasjonen du bruker som er viktig». Om alle tenkte slik, kunne vi kanskje fått gode og saklige diskusjoner og samtaler – også om vanskelige temaer.

Så et lite tilleggsfakta til slutt som igjen gir fokuset til tarmen og immunsystemet:  Pasienter innlagt med covid-19 hadde lavere vitamin K-status sammenlignet med friske kontroller. Og vitamin K lages hovedsakelig av bakteriene i tykktarmen.

Så igjen: God tarmhelse med variert sammensetning av mikrobene er viktig for immunforsvaret!

Min konklusjon:

Jeg ønsker først og fremst forståelig og troverdig informasjon og jo mer jeg innhenter diverse informasjon utenfor de tradisjonelle nyhetskanalene, blir jeg sikrere og sikrere på mitt valg: Jeg vil ikke ta vaksinen.  I dag er jeg over 65 år og frisk. Det har ikke alltid vært slik. Tidligere i livet har jeg hatt leddgikt som heldigvis nå er kurert ved hjelp av bevisste livsstilsendringer, blant annet det å bygge opp min tarmhelse og få et balansert immunforsvar. Jeg vil ikke risikere å trigge immunforsvaret slik at min tidligere autoimmune sykdom kan blusse opp igjen. Da vil jeg satse på det jeg allerede vet, det som er dokumentert og jeg har erfart i mitt tilfelle. Dette valget er mitt ansvar og min vilje. Men dette er ikke ment som en anbefaling til deg! Alle må sette seg inn i dette og gjøre seg opp sin egen mening.

Så da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med ditt valg!

Og ikke glem tarmbakteriene. De er gode venner gjennom livets utfordringer…….. om du behandler dem riktig.

Hurdal 21.01.2021.

Eva Fjeldstad, forfatter av bøkene «Takk for maten?» og «Takk for maten!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s